Приймання і відправлення поїздів

5.6.1 Перед прийманням і відправленням поїзда черговий по станції у встановленому порядку готує маршрут приймання або відправлення і відкриває вхідний (вихідний) світлофор.

На одноколійних перегонах, а також у разі необхідності відправлення поїзда по неправильній колії на двоколійних, багатоколійних перегонах з двостороннім автоблокуванням або при русі по неправильній колії за сигналами локомотивних світлофорів, черговий по станції, крім того, зобов’язаний попередньо узгодити з черговим поїзним диспетчером ( а при несправності поїзного диспетчерського зв’язку – з черговим по сусідній станції) право заняття перегону.

При проходженні поїзда вхідний (вихідний) світлофор автоматично закривається. Якщо управління світлофором здійснюється сигнальною рукояткою, черговий по станції ставить її у нормальне положення.

На двоколійних ділянках вхідні, маршрутні і вихідні світлофори, розташовані на головних коліях станції у правильному напрямку, можуть переводитися на автодію. В цьому випадку світлофори працюють в автоматичному режимі як прохідні світлофори на перегонах.

5.6.2 Відправлення поїздів за наявності групових вихідних (маршрутних) світлофорів, якщо колії відправлення не обладнані повторювальними світлофорами, проводиться за дозволяючим показанням вихідного світлофора і показаннями маршрутного покажчика, який цифрою зеленого кольору вказує номер тієї колії, з якої дозволяється відправлення поїзда.

Якщо на коліях відправлення знаходиться повторювальний світлофор групового світлофора, тоді відправлення поїзда з цієї колії (до вихідного світлофора) проводиться за показанням повторювального світлофора.

При несправності маршрутних покажчиків або повторювальних вихідних групових світлофорів, або коли голова поїзда знаходиться за повторювальним світлофором, дозвіл на відправлення поїзда при відкритому вихідному груповому світлофорі передається машиністу локомотива через радіозв’язок реєстрованим наказом за формою:

“Наказ №… Дата … Час (год … хв…).

Машиніст поїзда №… на … колії. Груповий світлофор відкритий Вам. Дозволяю відправитися. ДСП (прізвище)”.

Відправлення поїзда за відкритим вихідним (маршрутним) груповим світлофором може бути здійснене також за дозволом на бланку зеленого кольору із заповненням пункту ІІ (бланк ф. ДУ-54), наведеним на стор.55, який вручається машиністу локомотива.

5.6.3 Відправлення поїздів з колій, що не мають вихідних світлофорів, як правило, не допускається.У виняткових випадках відправлення поїздів з таких колій проводиться так само, як і при несправності вихідного світлофора, у порядку, встановленому в пунктах 5.7.1 і 5.7.2.

У такому ж порядку проводиться відправлення зі станції поїздів у тих випадках, коли голова поїзда знаходиться за вихідним світлофором, в тому числі і після зупинки поїзда за цим світлофором через самовільне його закриття, якщо, сприйнявши закриття, машиніст локомотива зупинить поїзд уже після проїзду сигналу.

Якщо ведучий локомотив поїзда знаходиться за вихідним (маршрутним) сигналом з дозволяючим показанням або машиністу з будь-яких причин (складні погодні умови тощо) не видно дозволяючого показання світлофора, тоді машиністу через радіозв’язок повинен бути переданий реєстрований наказ за формою:

“Наказ № … Дата… Час (год … хв)

Машиніст поїзда №….. на … колії. Вихідний (маршрутний) світлофор Вам відкритий. Дозволяю відправитися. ДСП ш (прізвище)”

Відправлення поїзда у цьому випадку може бути проведене також за дозволом на бланку зеленого кольору із заповненням пункту ІІ (бланк ф. ДУ-54), який вручається машиністу.

У випадках, коли ведучий локомотив знаходиться за вихідним світлофором, обладнаним із зворотного боку повторювальною головкою, відправлення поїзда проводиться за дозволяючим показанням на повторювальній головці.

5.6.4 Якщо при дозволяючому показанні вихідного (маршрутного) світлофора повторювальний світлофор не сигналізує зеленим вогнем, черговий по станції зобов’язаний сповістити (особисто, через поїзний радіозв’язок або через станційного працівника, зазначеного в ТРА) машиніста локомотива готового до відправлення поїзда, який стоїть перед повторювальним світлофором, про несправності повторювального світлофора, можливості приведення поїзда у рух. Рух поїзда дозволяється з швидкістю, яка забезпечує його зупинку перед вихідним (маршрутним) світлофором із забороняючим показанням після появи його у зоні сприйняття машиніста.Коли поїзд, що стоїть перед повторювальним світлофором, відправляється при забороняючому показанні вихідного (маршрутного) світлофора, дозвіл, який вручається на відправлення зі станції або передається машиністу через радіозв’язок, дає право на проїзд повторювального світлофора, який не горить.

У випадку проходження поїздом станції без зупинки черговий по станції при вступанні поїзда на першу (найближчу до станції) ділянку наближення повинен попередити машиніста через радіозв’язок про несправність повторювального світлофора (перед маршрутним чи вихідним світлофором). Отримавши таке повідомлення, машиніст продовжує рух, керуючись показаннями локомотивного і вихідного або маршрутного світлофорів.

5.6.5 Відправлення і рух по перегону поїзда з підштовхуючим локомотивом, прямуючим на весь перегін, проводиться за сигналами автоматичного блокування.

Відправлення і прямування поїзда з підштовхуючим локомотивом, коли останній з перегону повертається назад, проводиться за сигналами автоматичного блокування, а для повернення з перегону машиністу підштовхуючого локомотива на станції відправлення видається ключ-жезл і попередження про швидкість руху через переїзди на зворотному напрямку, якщо там такі є.

5.6.6 Відправлення господарчого поїзда для роботи на перегоні з поверненням на станцію відправлення (коли перегін не закривається) проводиться за сигналами автоматичного блокування (при відкритому вихідному світлофорі) з видачею попередження про швидкість руху через переїзди (якщо там такі є) на зворотному напрямку.

Назад поїзд повертається за ключем-жезлом, який перед відправленням зі станції вручається керівнику робіт (складачу поїздів) для передачі машиністу перед поверненням поїзда з перегону.

Ключ-жезл може бути використаний також при подачі та виведенні вагонів з примикань на перегонах, які не обслуговуються допоміжним постом.

На двоколійних, багатоколійних перегонах, обладнаних пристроями для можливості руху поїздів по неправильній колії за показаннями локомотивного світлофора, відправлення поїзда з ключем-жезлом допускається тільки по правильній колії.

За ключем-жезлом машиністу підштовхуючого локомотива (господарчого поїзда) дозволяється рухатися тільки до вхідного світлофора або знака “Межа станції”.

5.6.7 У виняткових випадках при несправності або відсутності ключа-жезла відправляти господарчий поїзд, а також поїзди з підштовхуючими локомотивами, що повертаються з перегону, можна тільки після переходу на телефонні засоби зв’язку.

Машиністу ведучого локомотива і машиністу підштовхуючого локомотива у цих випадках видаються колійні записки (бланк ф. ДУ-50” наведений на стор.93).

5.6.8 Відправлення на перегін спеціального самохідного рухомого складу проводиться за сигналами автоблокування, при цьому спеціальний самохідний рухомий склад на ділянках з автоблокуванням повинен забезпечувати надійне шунтування рейкового кола. Це повинно бути вказане у технічному паспорті самохідної рухомої одиниці та акті контрольно-технічного огляду та випробування.

Знімні рухомі одиниці (дрезини, ремонтні вишки, колійні вагончики тощо) повинні мати ізоляцію колісних пар.


6959179398373718.html
6959228906680272.html
    PR.RU™