Випадок мінімізації збитків монополістом.

Якщо ринкові умови стануть несприятливими, то і монополія може не отримувати прибуток. В такому випадку метою монополіста є мінімізація збитків.

I. Валовий або традиційний спосіб (TR ↔ ТС).

TR ↔ ТС

TR < ТС

TR – ТС = збитки → мінімізація збитків.

Рис. 4. Аналіз валовим способом мінімізації збитків монополістом.

II. Граничний спосіб (МR ↔ МС).

МR ↔ МС

за умови, що ATC > Р > АVС

Якщо ATC > Р > АVС (крива попиту D1 знаходиться нижче кривої середніх валових витрат, але вище кривої середніх змінних витрат), то монополіст мусить мінімізувати збитки.

Монополіст, як і фірма в умовах досконалої конкуренції буде продовжувати випуск продукції до тих пір, поки ціна продукції буде перевищувати середні змінні витрати Р > AVC.

Випадок закриття фірми-монополіста.

Закриття фірми-монополіста може настати тоді, коли ціна товару стане нижчою ніж середні змінні витрати (AVC). На рисунку 5 графік попиту D2 знаходиться нижче графіку AVC при будь-якому обсязі випуску продукції (P < AVCmin).


6958457401011966.html
6958526737919195.html
    PR.RU™